Marks on Dutch ice skates (A-E)

Merkteken
Mark
G S D Smid/Fabriek
Smith/Manufactory
Woonplaats
Town
Handelaar/Verkoper
Dealer
Woonplaats
Town
Periode
Period
Opmerkingen (Engels)
Notes (English)
A
A (onder bloem) X X   ? ?     ca. 1875 (under flower)
A A BAGGERMAN X X   Baggerman, A.A. Est     1855-1900  
A AKERBOOM   X   Akerboom, A. Nieuwveen     1880-1920  
A B (monogram) X X   ? ?     ?  
A B X X   Barneveld, A. Linschoten     1890-1920 Monogram
A C vd BOSCH X X   Bosch, A.C. v.d. Kwintsheul en Schipluiden     1840-1930  
A D   X   Duiser, A. Strijensas     1900-1925  
A d C   X   Croo, A. de Veere     1865-1895  
A DE VRIES VAN WARGA   X   Vries, A.J.A. de Goutum     1930-1953  
ADIDAS     X     Adidas Etten-Leur 1960-1980  
A DUISER JZ   X   Duiser Jz, A. Strijen     1920-1930  
A F   X   Faber, A.U. Sneek     1850-1886  
A G KRAMER   X   ? ?     1890-1900  
A H & Co (in schaatscontour) X X   Hoekstra & Co., A.K. Warga     1860-1920 (in skate contour)
A-H (in schaatsje)   X   Hoekstra, A.K. Warga     1860-1915 (in skate)
A HOEKSTRA & Co X X   Hoekstra & Co, A.K. . Warga     1915-1946  
A J STALLINGA     X Faber, T. Beetsterzwaag Stallinga, A.J. Leiden 1900-1930  
A K HOEKSTRA X X   Hoekstra, A.K. Warga     1915-1946  
A K HOEKSTRA & Co X X   Hoekstra & Co., A.K. Warga     1946-1965 Label
A KAMMEN   X   Kammen, A. Groningen     ?  
A KETEL   X   Ketel, A. Linschoten     1856-1883  
A KORVER   X   Korver, A. Vinkeveen     1880-1920  
ALCMARIA     X Vries & Zn, K.E. de IJlst ? ? 1945-1960   
A M   X   ? ?     ?  
A NAUTA YLST   X   Nauta, A.W. Heeg     1875-1917  
A PLOMP   X   Bijl, K. v.d. Bergen     1945-1955  
ARCHIPEL   X   Ruiter, G.S. Akkrum     1901-1925  
ARCHIPEL   X   Ruiter, G.S. Bolsward     1901-1915  
ARMADA X   X Planting,  Z.                  Nijdam, T. IJlst                   IJlst                 Batavus NV Heerenveen 1939-1958 Label
A SCHAKEL X X   Schakel, A. Benschop     1915-1930  
A SINNEMA   X   Sinnema, A. Leeuwarden     1924-1940 Blades by a.o.
K. Meinderts, Warga
A T   X   Teeuw, A. Groot-Ammers     1930-1940  
A U FABER   X   Faber, A.U. Sneek     1886-1905  
AVENTO X   X     ? ? ?  
A VAN DIJK   X   Dijk, A.T. van Vleuten     1896-1930  
A VAN IPEREN X X   Iperen, A. van Schoonhoven     1900-1920  
A VAN VLIET   X   Vliet, A. van Maasdijk     1925-1935  
A v D   X   Duuren, A. van Haastrecht     1930-1935  
A vd OUDENHOVE X X   Oudenhove, A. v.d. Rotterdam     ca. 1850  
AVIA X   X Snaathorst, D. Overschie Jense en Zn, G.C. Delft 1927-1935  
AVIS   X   Ieperen, A. van Schoonhoven     1900-1920  
A v LIER   X   ? ?     ?  
A v O   X   Oosten, A.M. van Overschie     1880-1910  
A W (monogram) X X   ? ?     ?  
A W NAUTA   X   Nauta, A.W. Heeg     1875-1917  
A W NAUTA CZ X X   Nauta, A.W. Heeg     1875-1917  
A W NAUTA Czn       Nauta, A.W. Heeg     1875-1917  
B
B (in cirkel)   X   ? ?     ? (in circle)
BANDOR   X   Bakker, J. Dordrecht     1920-1950 Label
BATAVIER X X   Vries & Zn, K.E. de IJlst     1922-1960  
BATAVUS X X   Batavus NV Heerenveen     1933-1955 Label
BATAVUS-SNEEK     X Batavus NV Heerenveen Zandstra BV Sneek 1955-1975 Label
B BOUMA AZ   X   Bouma Az., B. Grouw     1880-1920  
B DE BOER   X   Boer, B. de Finsterwolde     1930-1935  
BECKER   X   Becker, H.J. Groningen     1890-1905  
BENDY   X   Finn BV Stadskanaal     1996-  
B F   X   ? ?     ?  
B L   X   Lantinga, B.O. Warga     1871-1888  
B LANTINGA X X   Lantinga, B.O. Warga     1888-1915  
B LANTINGA X X   Lantinga, B. Warga     1938-1963  
BRABANTSE JONGENS     X Vries & Zn, K.E. de IJlst Miert, Van 's-Hertogenbosch ???  
B vd HOFF   X   Hof, B.H. v.d. Utrecht     1890-1919  
C
C X X   C. Schakel Benschop     1876-1890  
CB (in hartcontour) X X   ? ?     ? (In heart contour)
C BERG   X   ? ?     ?  
C D   X   ? ?     ?  
C F VAN MILL   X   Mill, C.F. van Gorinchem     1875-1900  
C FABER   X   Faber, C.J. IJlst     1882-1910  
C FABER & Zoon   X   Faber, C.J.   IJlst     1882-1910  
C G 7 X   X     Sieben & Co., C.G. Amsterdam ? Monogram. made in Germany
C G H   X   Heij, C.G. Culemborg     1915-1920 Label
C H   X   Hoogendoorn, C. Lopik     1880-1920  
C H NUMEIJER X   X     Numeijer, C.H. Rotterdam ca. 1920  
CHR vd GOOT   X   Goot, Chr. v.d. IJlst     1919-1945  
C J FABER   X   Faber, C.J. IJlst     1882-1910  
C J VAN DEN BROEK     X     Broek, C.J. van den Haarlem 1910-1930 Made in Germany
C L NAUTA   X   Nauta, C.L. Heeg     1917-1959  
C N v THIEL X X   Thiel, C.N. van Den Dungen     1855-1890  
CONA SUPER     X ? ?     ?  
CONDOR (cursief) X X   Nijdam, G. Oranjewoud     1937-1968 (italic)
C P   X   ? ?     ?  
C S   X   ? ?     ?  
C STAM & ZN   X   Stam, C. Zaandijk     1940-1945  
C V   X   ? ?     ?  
C VAN HEUN   X   Heun, C.H. van Ophemert     1895-1940  
C VAN ZESSEN   X   Zessen, C. van Groot-Ammers     1910-1930  
C v D   X   Diejen, C. van Bleskensgraaf     1895-1948  
C VLAANDEREN     X     Vlaanderen, C. Den Haag 1920-1940  
C v W   X   Wijk, C. van Goedereede     ?  
C WAHLEN   X   Wahlen, C. Uithoorn     ?  
D
D   X   Dukel, B. Hardinxveld-Giessendam     1895-1915  
D X X   ? ?     ca. 1850  
D (in schaatsje)   X   Minkema, D.G. Oosterlittens     1854-1884 In skate contour
D (onder 'boompje') X X   D. Schakel Polsbroek     1870-1890 Under 'tree'
D (onder 'boompje') X X   D. Schakel Barwoutswaarder     1880-1900 Under 'tree'
D B XD X   Burgers, D. Strijen     1900-1925  
D BOVENGA   X   Bovenga, D. Warga     1891-1899  
D D vd BERG   X   Berg, D.D. v.d. Exmorra     1910-1942  
D DOUMA VAN IJLST   X   Douma, D.J. Lemmer     1887-1895  
D E   X   Edinga, D. Wolvega     1920-1940  
DE BOER   X   Boer, B. de Finsterwolde     1930-1935  
DE FRIESCHE SCHAATS   X   Berg, D.D. v.d. Exmorra     1910-1942  
DE FRIESCHE SCHAATSEN-FABRIEK X X   Friesche Schaatsenfabrieken, NV De Heerenveen     1934-1955  
DELFGAUW (messing schildje  op houtje)     X ? ? Delfgauw, Fa. Utrecht ? Brass plate on platform
DE OLDEHOVE   X   Blaauw, H.W. Doesburg     1933-1936  
DE REK   X   Rek, J. de Dieren     1930-1940  
DE VALK X X   Planting, L. IJlst     1950-1955  
DE VRIES & CO     X ? ? Vries, B. de Dokkum ?  
DE VRIES VAN WARGA   X   Vries, K. de Weidum     1900-1925  
D G M   X   Minkema, D.G. Oosterlittens     1854-1884  
D G MINKEMA X X   Minkema, D.G. Oosterlittens     1884-1920  
D G MINKEMA SNEEK   X   Minkema, H.D. Sneek     1920-1945  
D HORSMEIER     X ? ? ? ? ?  
DIPLOMA X X   Nijdam, G. Oranjewoud     1937-1968  
D J DOUMA   X   Douma, D.J. IJlst     1900-1910  
D KANNINGA     X Ruiter, G.S. Bolsward Kanninga, D. Drachten ?  
D SCHAKEL X X   Schakel, D. Schoonhoven     1902-1907  
D SCHOTANUS   X   Schotanus, D. Boksum     1932-1945  
DUOCENTO       Bennink, J. Diever     1996-nu  
DUPLEX X X   H.J. Gorter Zwolle     1894-1906  
D vd BOSCH   X   Bosch, D. v.d. Naaldwijk     1900-1920  
D vd L   X   ? ?     ?  
D vd R   X   ? ?     ?  
D vd W   X   Wal, D. v.d. Tienhoven     1850-1890  
D V R   X   ? ?     ?  
D Y   X   ? ?     ?  
E
EDELSTAAL   X   Lanting, Z. IJlst     1946-1980  
ELFSTEDENSCHAATS   X   Vonk, E. Oudeschoot     ca. 1941  
ELFSTEDENSCHAATS (cursief)   X   Nooitgedagt & Zn, J. IJlst     ca. 1939 (Italic)
Design by Z. Planting
EMPO     X Boer, B. de Finsterwolde EMPO Vorden 1930-1950  
ENRI     X ? ? ? ? ?  
ESZET     X ? ? ? ? ?  
E VONK X X   Vonk, E. Oudeschoot     1924-1960 Label
EXELLENTIA   X   Planting, Z. IJlst     1946-1980  
to page  | A-E | F-H | I-L | M-R | S-Z |
2002-12 The virtual Ice Skates Museum. All rights reserved.
home | sitemap | copyright |
contact